FMS


Fonden                  Folkemusiksammenslutningen

 

Man kan blive medlem af Fonden FMS for 100 kr./ år og opnå 50% rabat på arrangementer støttet af Fonden FMS.


Fonden administrerer de tiloversblevne midler fra nedlæggelsen af FMS, som skete på GF i foråret 2016.


Fonden FMS kan søge SLKS om støtte til folkemusik, herunder arrangementer, udgivelser, rejser mm. 


Næste gang for 2020. 


Støtte kan søges med beskrivelse af projekt samt budget, som sendes til kassereren.FMS er blevet

til en fond

Om FMS

FMS er blevet omstruktureret til Fonden FMS


Formand

Iben Barnwell

iben@barnwell.dk


Næstformand

Michael Barnwell michael@barnwell.dk


Kasserer

Kjeld Christian Thorsen Sørensen

Oz8aek@gmail.comlyt til RadioFolk.dk

Se mere om folkemusikkens nye genreorganisation TEMPI her